วิวาหพระสมุท

บทละครพูดสลับรำ เรื่องวิวาหพระสมุท

บทละครพูดสลับรำ

เรื่อง

วิวาหพระสมุท

พระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

–––

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

โปรดให้พิมพ์ประทานเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ

คุณหญิงอบเชย พิพิธสมบัติ

ณ ฌาปนสถาน วัดธาตุทอง

วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ