กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค

กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค

กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์

----------------------------

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า

โปรดให้พิมพ์ประทานช่วย

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าหญิงผ่อง

ในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ