พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

พิมพ์ครั้งแรกในงานไหว้พระประจำปีของวัดเบญจมบพิตรเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ