ตำนานพระแท่นมนังคสิลาบาต ปฐมภาค

ตำนานพระแท่นมนังคสิลาบาต ปฐมภาค

ตำนานพระแท่นมนังคสิลาบาต

ปฐมภาค

เปนโคลงลิลิตดั้น

เรื่องเรี่มสร้างขึ้นเป็นพระแท่นทรงอนุศาสน์

ของสมเด็จพระร่วงเจ้า รามกำแหง

กรุงสุโขทัยราชธานี

แคว้นเหนือ

ณ ปีมเสง พ.ศ.1848

กรมนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรจนา

พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ