โคลงอุภัยพากย์

โคลงอุภัยพากย์

โคลงอุภัยพากย์

----------------------------

เพิ่ม โชดึก

พระบริบูรณโกศากร แลเผื่อนมหาเทพ (อมาตยกุล) บุตร

พิมพ์แจกในการศพ

พระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ)

พ.ศ. ๒๔๕๗

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส

กรุงเทพ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ