ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๕

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๕

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๕

ว่าด้วยชาวป่าชาติต่าง ๆ

----------------------------

มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพิธโภไคสวรรย์

พิมพ์ในงานศพ

คุณหญิงจันทร์ พิพิธโภไคสวรรย์ จ, จ.

ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ