ชิดก๊กไซ่ฮั่น

พงศาวดารจีนเรื่องชิดก๊กไซ่ฮั่น

ชิดก๊กไซ่ฮั่น

คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พิมพ์ครั้งที่หก พุทธศักราช ๒๕๔๕ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

ชิดก๊กไซ่ฮั่น. พิมพ์ครั้งที่ ๖. -- กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕

๕๑๐ หน้า

๘๙๕.๑๓

ISBN 974-417-535-4

หมายเหตุ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้จัดแบ่งเนื้อหาเป็นบท รวม ๖๐ บท จากเล่มต้นฉบับเดิมที่เล่าต่อเนื่องกันจนจบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ