ตำนานละครอิเหนา

ตำนานละครอิเหนา

ตำนานละครอิเหนา

พิมพ์ครั้งแรก ในงานฉลองพระชันษาซายิด พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พ.ศ. ๒๔๖๔
พิมพ์ครั้งที่สอง ในงานฌาปนกิจศพ นายใหญ่ จารุดิลก พ.ศ. ๒๕๐๖
พิมพ์ครั้งที่สาม สำนักพิมพ์คลังวิทยา พ.ศ. ๒๕๐๗
พิมพ์ครั้งที่สี่ สำนักพิมพ์คลังวิทยา พ.ศ. ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ