โคลงสุภาพ อุทานยวนถวิล

โคลงสุภาพ อุทานยวนถวิล

โคลงสุภาพ อุทานยวนถวิล

----------------------------

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระ นราธิปประพันธุ์พงศ์

ทรงพระนิพนธ์

พิมพ์เแจกในงารพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมเจ้าหญิง สรรพางค์พิมล

พ.ศ. ๒๔๖๗

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ