สุขุมาลนิพนธ์

สุขุมาลนิพนธ์

สุขุมาลนิพนธ์

พระนิพนธ์กาพย์กลอนแลร้อยแก้ว

ของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต

โปรดให้พิมพ์เนื่องในการทรงบำเพ็ญพระกุศล

สนองพระคุณสมเด็จพระชนนี

เมื่อพระศพครบปัญญาสมวาร

ณวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๐

----------------------------

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ