เรื่องพระเขี้ยวแก้ว

เรื่องพระเขี้ยวแก้ว

เรื่องพระเขี้ยวแก้ว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จประพาสลังกาทวีป พ.ศ. ๒๔๔๐

พิมพ์ในงารปลงศพสนองคุณ นางสุนทรรจนา (พลับ สุนทรครุฑ) เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ