ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ

ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ พิมพ์ตามฉบับที่รวบรวมในหอพระสมุดวชิรญาณ

แจกในการพระกฐินพระราชทาน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณวัดบวรมงคล พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ