จันทรามาติลิลิต

จันทรามาติลิลิต

จันทรามาติลิลิต

อำมาตย์เอก พระราชธรรมนิเทศ

พิมพ์แจกในงานศพ น.ร. เสถียร เนียวกุล

ณวัดจักรวรรดิราชาวาศ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๗๐

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์ น่าตลาดวัดตึ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ