ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๓

เรื่องทำนาทำสวน

----------------------------

ข้าราชการในกรมสรรพากร

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

อำมาตย์เอก พระยาสุภัทรผลการี (บุญศร ตยางคานนท์)

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕

----------------------------

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ