ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๐

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๐

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๐

ราชกำหนดกรุงกัมพูชา

เรื่องการพระศพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา

แปลจากภาษาเขมร

กับรูปภาพงานพระเมรุที่กรุงภนมเพ็ญ

----------------------------

พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

โปรดให้พิมพ์ในงานศพ

หม่อมเจ้าชายทรงวุฒิภาพ และ หม่อมเจ้าหญิงบันดาลสวัสดี

เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๗๑

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ