วรรณพฤติคำฉันท์

วรรณพฤติคำฉันท์

วรรณพฤติคำฉันท์ แต่งในรัชกาลที่ ๕

หลวงอารีดรุณพรรค

พิมพ์แจกในงานปลงศพ

หม่อมราชวงษ์ชม อิศรางกูร ณกรุงเทพ

ผู้บิดา

ปีมโรงอัฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ