จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช ๑๒๕๗-๑๒๖๐

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช ๑๒๕๗-๑๒๖๐ (ร.ศ. ๑๑๔-๑๑๗)

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จุลศักราช ๑๒๕๗-๑๒๖๐

(ร.ศ. ๑๑๔-๑๑๗)

----------------------------

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

นางเฉลยพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เป็นกรณีพิเศษ

ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ