มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ

มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ

จากต้นฉบับ มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ ทรงพระราชนิพนธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ