ตำราพระโอสถพระนารายน์

ตำราพระโอสถพระนารายน์

ตำราพระโอสถพระนารายน์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

โปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทาน

ในงานศพพระยาแพทยพงษา (นาก โรจนแพทย์)

ปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ