ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๔

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๔

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๔

เรื่องวิชาแพทย์ไทย

----------------------------

นายปรีดา ใยมณี

พิมพ์แจกเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ

คุณแม่แป้น ใยมณี ผู้มารดา

ณ เมรุ วัดจันทาราม (กลาง) ตลาดพลู จังหวัดธนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๙๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ