อลินจิตต์ คำฉันท์

อลินจิตต์ คำฉันท์

พระนิพนธ์ของ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา

ราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา

เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๗๑ พิมพ์โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ