จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒

พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒

พระราชนิพนธ์

จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒

----------------------------

พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี

ในพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ

เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ