จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๓๒

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีฉลู เอกศก พุทธศักราช ๒๔๓๒

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีฉลู เอกศก พุทธศักราช ๒๔๓๒

----------------------------

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์

ในการพระราชทานเพลิงศพ

นางจลกลณี โสภาคย์ จ.ช.

ที่เมรุ วัดมกุฎกษัตริยาราม

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เวลา ๑๗.๐๐น.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ