กาพย์สดุดี

กาพย์สดุดี

กาพย์สดุดี

ของ

พระยาศรีสุนทรโวหาร

--

พิมพ์แจกเปนที่รฦก

ใน

งานรื่นเริงเนื่องจากการกุศลทักษิณานุปทาน

บุพพเปตพลี

พุทธศักราช ๒๔๖๓

--

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ