พระเป็นเจ้าของพราหมณ์

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์

พระราชนิพนธ์

ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

----------------------------

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ

นางสาวศุภา สิริกาญจน

ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส

๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ