สักระวาน่าหนาว

สักระวาน่าหนาว

สักระวาน่าหนาว

โดย

ศรีอยุธยา

(รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต”)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ