ตำราสรรพคุณยา ของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ตำราสรรพคุณยา ของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ตำราสรรพคุณยา

ของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓

---

จางวางตรี พระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช)

พิมพ์ในการกุศล

ปีจอ พ.. ๒๔๖๕

---

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ