ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๖

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๖

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๖

ตำนานภาษีอากรบางอย่าง

กับคำอธิบายของพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

----------------------------

รองอำมาตย์เอก หลวงสุทธิเวทย์นฤพัฒน์ (อรุณ แสงมณี)

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพสนองคุณ

นายร้อยตรีน้อย แสงมณี ผู้เปนบิดา

เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ