เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๑

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๑

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๑

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช

กรมพระสมมตอมรพันธุ์

กรมพระดำรงราชานุภาพ

ทรงนิพนธ์

----------------------------

พิมพ์แจกในงานศพ

รองอำมาตย์โท หลวงวิชิตสุรไกร ต, จ. ว, ม.

ปีมเมีย พ.ศ. ๒๔๖๑

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ