จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ไนพระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว ภาคที่ 20

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ไนพระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว ภาคที่ 20

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์

ไนพระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว

ภาคที่ 20

----------------------------

พิมพ์

ไนงานพระราชทานเพลิงสพ

เจ้าจอมเอิบ ท. จ. ว.

ไนรัชกาลที่ 5.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ส. 2487

นะ เมรุวัดเทพสิรินทราวาส

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ