สงครามภารต คำกลอน

สงครามภารต คำกลอน

สงครามภารต คำกลอน

ของ

พระยาอุปกิตศิลปสาร

----------------------------

พิมพ์ครั้งแรก ๕๐๐ ฉะบับ

พ.ศ. ๒๔๗๕

ราคาเล่มละ ๓ บาท

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์ พระนคร

มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ