เรื่องเสด็จพระพาสคลองแสนแสบ

เรื่องเสด็จพระพาสคลองแสนแสบ

พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่องเสด็จพระพาสคลองแสนแสบ

----------------------------

เจ้าจอมมารดาอ่อน รัชชกาลที่ ๕

พิมพ์ในงานทำบุญหน้าพระศพ

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ

ครบ ๕๐ วัน

ณวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ