จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑๔

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑๔

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาค ๑๔

----------------------------

โอรสและธิดา

ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมใหญ่ เทวกุล

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๘๑

ณเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

----------------------------

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ