นิราศพระแท่นดงรัง ของสามเณรกลั่น

นิราศพระแท่นดงรัง ของสามเณรกลั่น ฉบับชำระใหม่

จากต้นฉบับ นิราศพระแท่นดงรัง ของสามเณรกลั่น ฉบับชำระใหม่

กรมศิลปากรจัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ กรกฎาคม ๒๕๐๔

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ