นิราสทวาราวดี

นิราสทวาราวดี

นิราสทวาราวดี

หลวงจักรปาณี (ฤกษ) เปรียญ แต่ง

----------------------------

แจกในการพระกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ณวัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคาราม

วัดพิชยญาติการาม

พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ