พระอภัยมณี

พระอภัยมณี

จากต้นฉบับ พระอภัยมณี

พิมพ์ครั้งที่สิบหก ๒,๐๐๐ เล่ม พ.ศ.๒๕๔๔ สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จำหน่าย

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๐๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ