ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๙

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๙

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๙

เรื่องรับราชทูตอังกฤษมาครั้งแรก ในรัชกาลที่ ๔

----------------------------

จางวางตรี พระยาไกรเพ็ชรรัตนสงคราม

พิมพ์ในงานปลงศพ

คุณหญิงไกรเพ็ชรรัตนสงคราม (ชิดโชติกะพุกกณะ) ต.จ.

ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ