ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า

ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาว ภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า

แจกในการพระกฐินพระราชทาน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์

ณวัดหงส์รัตนาราม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ