เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย

เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย

เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย

ทั้งภาษาบาฬีแลคำแปล

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

----------------------------

เจ้าดารารัศมี พระราชชายา

พิมพ์ในงานปลงศพ เจ้าทิพเนตร อินทวโรรสสุริยวงศ์

ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ