ประชุมเพลงยาวสุภาพ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชุมเพลงยาวสุภาพ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้นฉบับหนังสือ ประชุมเพลงยาวสุภาพ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระอรรคชายาเธอ ฯ กรมขุนสุทธาสินีนาฎ โปรดให้พิมพ์ เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๖๘ พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ