กาพย์กุมารบรรพ

กาพย์กุมารบรรพ

จากต้นฉบับ กาพย์กุมารบรรพ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๕๙; โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ