โคลงนิราศวัดรวกและโคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ์

โคลงนิราศวัดรวกและโคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ์

ต้นฉบับจากหนังสือ โคลงนิราศวัดรวกและโคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ์; กรมศิลปากรรวมพิมพ์ครั้งแรกจำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๔๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ