นิราศนราธิป ฯ เรียก ดุษฎี จารึก ไปปักษ์ใต้

นิราศนราธิป ฯ เรียก ดุษฎี จารึก ไปปักษ์ใต้

นิราศนราธิป ฯ

เรียก

ดุษฎี จารึก ไปปักษ์ใต้

พุทธศก ๒๔๗๑

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์

ทรงรจนา

พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ