ปัญญาสชาดก

ปัญญาสชาดก

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ

พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร ป.ธ.๕)

ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

----------------------------

เลขหมู่หนังสือ ๒๙๔.๓๑๘๘๓

รวมพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๙

สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จำหน่าย

พิมพ์ครั้งที่สาม ๕,๐๐๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๕๒

ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร ป.ธ.๕)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะสงฆ์หนเหนือ

พิมพ์ที่ อาทรการพิมพ์

๑๒๔/๑ ถนนเทอดไทย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๖๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ