ลักษณวงศ์

ลักษณวงศ์

จากต้นฉบับ นิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ