บุณโณวาทคำฉันท์

บุณโณวาทคำฉันท์

ต้นฉบับจากหนังสือ บุณโณวาทคำฉันท์ พระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระราชเทวี โปรดให้พิมพ์ เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖; พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ