หนังสือกับข้าวสอนลูกหลาน กับ ผลไม้ ของว่าง และขนม

หนังสือกับข้าวสอนลูกหลาน กับ ผลไม้ ของว่าง และขนม

หนังสือกับข้าวสอนลูกหลาน

กับ

ผลไม้ ของว่าง และขนม

ของ

ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร

----------------------------

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ

ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส

กรกฎาคม ๒๕๐๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ