เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๒

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๒

เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค ๒

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕

แลพระนิพนธ์

กรมพระดำรงราชานุภาพ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์

----------------------------

พิมพ์แจกในงานปลงศพ

นายพันตำรวจเอก พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (เชย ไชยคุปต์)

นช, มม, รวปร, ๔ รจม.

ปีมเมีย พ.ศ. ๒๔๖๑

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ