ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๒

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๒

ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๒

เปนพระราชปุจฉาในรัชกาลที่ ๑

(ตอนที่ ๑)

----------------------------

มหาอำมาตย์ตรี พระยาวิชัยราชสุมนตร์ ธรรมภินนท์วรสภาบดี

พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพ

หลวงศรีศักดิ์บริบาล (พิมพ์ วินิจฉัยกุล) ผู้บิดา

ปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ