ลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๓

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๓

ลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๓

ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจีน

รองอำมาตย์เอก (ง่วนติด บุญถี) เรียบเรียง

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ

อำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี

(พร้อม สุวรรณเสถียร)

เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๗๓

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์

จังหวัดพระนคร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ